Fladan

Flada tarkoittaa ruotsiksi kaislikkoista merenlahtea. Suomessa maankohoamisen takia lahdista muodostuu allasmaisia vesialueita, jotka ovat yhteydessä mereen vesiväylän tai salmen kautta. [Wikipedia flada]. Maankohoamisen jatkuessa fladan esiasteista kehittyy fladoja, kluuveja ja kluuvijärviä. [fladat ja kluuvit].

Porvoon Fladan on Vessölandetin halkaiseva ruopattu 3,5 km pituinen kapea kanava. Reitti on hyvin suojainen sisäväylä Pellinkiin Emäsalon pohjoispuolelta tai oikotie Porvoon keskustasta Pellinkiin. Kanava on kapea, matala (1.2 m) ja korkeutta rajoittaa Hummelsundin silta (3 m). Ilmoitettuun syvyyteen pitää suhtautua kriittisesti jatkuvan madaltumisen takia, mutta pohja on kuitenkin pehmeää sedimenttiä ja mutaa. Noin 2-3 metriä leveät alukset mahtuvat sivuuttamaan toisensa joka kohdassa hyvin. Nopeusrajoitus on 11 km/h eli 5,9 solmua. Kanavaa on ruopattu säännöllisesti ja vesikasvillisuutta joudutaan myös niittämään pois useasti umpeenkasvamisen estämiseksi.

Maisemaa voisi luonnehtia erittäin kaislikkoiseksi. Paljon mitään muuta ei matalasta veneestä näe. Muutama rakennus ja laituri on aivan kanavan rannalla. Pääkanavaan liittyy kohtisuoria yksityisiin satamiin ruopattuja sivukanavia.

Fladanin ajaminen päästä päähän on mielenkiintoinen kokemus vastapainona avoimilla alueilla veneilylle.

SJukka Wallinheimo
Save

Save

Save

Hits: 14