Lähimaksaminen yleistyy ja arkipäiväistyy

Lähimaksaminen yleistyy ja arkipäiväistyy nyt vauhdilla. Useat toimijat ovat kevään 2014 aikana ilmoittaneet ottavansa lähimaksamisen käyttöön.

Lähimaksamiseen tarvitaan siihen soveltuva kortti tai tarra. Maksupäätteen on oltava lähimaksamista tukeva ja yrityksen on pitänyt ottaa käyttöön lähimaksaminen tietojärjestelmissään.

Lähimaksamisessa ei käytetä fyysistä kontaktia, johon olemme tottuneet 2000-luvun alusta saakka käytössä olleilla sirukorteilla. Yhteys maksupäätteen ja sirun välillä muodostuu lähimaksamisessa radioaalloilla NFC-tekniikalla (Near Field Communications). Ihminen ei pysty tätä radioyhteydellä tapahtuvaa kommunikaatiota aisteillaan suoraan havaitsemaan.

Tällä hetkellä lähimaksaminen tapahtuu pääasiassa maksukorteilla, joissa on tämä ominaisuus. Monelta puhelinoperaattorilta on myös saatavissa palvelu, johon kuuluu NFC-tarra, jonka voi kiinnittää esimerkiksi puhelimeen.

Lähimaksaminen on käytännössä hyvin helppoa. Tuotteet tai palvelut tilataan kassalta tai annetaan kassalle itsepalvelumyymälässä kuten ennenkin. Kun tulee maksun aika ei korttia laitetakaan lukijaan sisälle, vaan se viedään päätteen sivulle lähimaksamista kuvaavan symbolin viereen. Symbolissa on sekä lukijassa että kortissa radioaaltoja kuvaavia kaariviivoja. Korttia pidetään paikallaan hetki siten, että se koskettaa lukijaa tai muutaman sentin etäisyydellä siitä. Kortti voi olla missä asennossa tahansa lukijaan nähden. Päätteen näytölle tulee ilmoitus onnistuneesta maksutapahtumasta, jonka jälkeen kortin voi laittaa takaisin lompakkoonsa tai taskuunsa.

Lähimaksamisen rajaksi on asetettu 25€. Tätä suurempi maksu pitää suorittaa kontaktillisella sirukortilla perinteiseen tapaan PIN-koodin kanssa.

Lähimaksaminen on suunniteltu tietoturvalliseksi ja myös yksilönsuoja on kunnossa. Lähimaksaminen perustuu turvalliseen sirumaksamiseen. Radiotaajuinen dataliikenne on suojattua. Lukuetäisyys rajoittuu muutamaan senttimetriin. Siten ei ole esimerkiksi vaaraa siitä, että maksaisi vahingossa edelläolevan ostokset kassajonossa omaa korttia käsitellessä.

Kortin lukeminen kännykällä tai tabletilla toisen ihmisen taskusta on myös erittäin vaikeaa käytännössä pienen lukuetäisyyden takia. Korttia ei pysty kopioimaan millään lukijalla, koska siitä ei saa lähilukemalla kaikkia kortin kopioimiseen tarvittavia tietoja. Vaikka kortin onnistuisikin lukemaan, ei siitä myöskään saa tarpeeksi tietoja ostosten tekemiseen verkkokaupasta. Jos kuluttaja käyttää ja säilyttää korttia sen myöntäjän ohjeiden mukaisesti, ei hän myöskään ole vastuussa kortin rikollisesta lukemisesta ja sen väärinkäytöstä.

Mikäli kortti varastetaan tai se hukkuu on kortti kuoletettava myöntäjän ohjeiden mukaisesti. Ilmoituksen jälkeen kortin haltija ei ole vastuussa sillä tehdyistä ostoksista. Lisäksi 25€ ostoskohtainen raja antaa tässä tapauksessa turvaa ja vähentää yleensäkin rikollisten mielenkiintoa lähimaksukorttia kohtaan. Lisäturvana lähimaksukortti kyselee PIN-koodia satunnaisesti maksutapahtuman yhteydessä, mikä varmistaa sen että kortti on oikealla kortinhaltijalla.

Joissain tilanteissa voidaan ajatella tietoturvan jopa parantuneen kun PIN-koodia ei tarvitse käyttää lähimaksamisen yhteydessä. Esimerkiksi yökerhon tai ristelylaivan baarissa riski sille, että sivullinen urkkii PIN-koodin, on suuri.

Suurin hyöty lähimaksamisesta kuluttajalle on ehdottomasti sen nopeus. Jonot liikkuvat nopeasti ja jonotus kassalla vähenee liikkeissä, joissa asiakkaat tyypillisesti ostavat pieniä määriä. Joskus kontaktillisten korttien liitin on kulunut tai likaantunut. Tästä uudelleenyritysten kautta syntyvä hitaus jää myös kokonaan pois lähimaksukorttia käytettäessä. Lähimaksaminen sujuu hyvin myös vanhuksilta ja nopeuttaa heidän asiointiaan: 25€ raja tuo turvaa, PIN-koodia ei tarvita, ei tarvitse miettiä miten päin kortti laitetaan lukijaan eikä mahdollisesti pieni iän tuoma kömpelyyskään haittaa.

Kaupan hyöty on myös kassatoiminnon nopeus, joka mahdollistaa suuremman asiakasmääärän palvelemisen samassa ajassa. Nopea palvelu ja jonottomuus on myös kilpailuetu.

Useat Euroopan maat ovat lähimaksamisessa jo meitä edistyneempiä. Suomi on kuitenkin tässä esimerkkiksi vielä naapuriaan Ruotsia edellä. Tällä hetkellä lähimaksaminen leviää meillä räjähdyksenomaisesti. Lähimaksuominaisuus on arviolta noin puolessa miljoonassa maksukortissa. Määrä kasvaa sitä mukaa kun pankit uusivat maksukortteja. Useissa kaupoissa on jo lähimaksamiseen sopivat päätteetkin valmiina. Palaset ovat paikallaan. Ja kun kuluttaja lähimaksamista kerran tulee kokeilleeksi niin varmasti alkaa sitä säännöllisesti käyttää sen nopeuden ja turvallisuuden takia.

Seuraavaksi ruvetaan sitten odottamaan maksamissovelluksia kännykkään eli mobiilimaksamista. Tämä edellyttää sitä, että riittävän monessa puhelimessa on maksamiseen soveltuva NFC-siru. Tätä joudutaan vielä muutama vuosi odottamaan.

Lähimaksamisesta mediassa:

Jukka Wallinheimo

Hits: 15